17 / 03 / 2014 - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu „Ekspert ds. innowacji” zaprasza na konferencję: „Klastering i sieci współpracy a przedsiębiorczość w nowej perspektywie finansowej”

 


W trakcie spotkania przedstawione zostaną między innymi:  koncepcja finasowania przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, perspektywy rozwoju klasteringu w Małopolsce oraz programy wzmocnienia współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

W konferencji wezmą udział między innymi przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Miejsce: Hotel Sympozjum, 24 marca 2014, Kraków, ul. Kobierzyńska 47

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
https://www.marr.pl/konferencja_klastering.html

Osoby do kontaktu:
Mariusz Bajor, mariusz.bajor@marr.pl
Ewa Obara, ewa.obara@marr.pl