Oferta AIP AGH jest złożona z niezależnych modułów, które pomożemy Ci skomponować.
Modułem bazowym jest "BIURO".

Inkubacja

Inkubacja jest to wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstw od chwili rejestracji działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia przez nie stabilnej pozycji rynkowej.

więcej

Adres firmy

Osobom, które poszukują „adresu” dla swojej firmy, proponujemy możliwość podpisania umowy najmu powierzchni (Wirtualne biuro), co pozwala na zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

więcej

Skrytka

Istnieje możliwość podania adresu AIP AGH jako adresu do korespondencji. Jest to oferta dla tych beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy zawrą umowę skrytki adresowej. W ramach prowadzenia skrytki adresowej inkubator odbiera wszelką korespondencję adresowaną do beneficjenta, za wyjątkiem przesyłek wartościowych lub innych wymagających potwierdzeń odbioru.


Coworking

To możliwość wynajęcia biurka na godziny w kreatywnej strefie pracy.

więcej

Sala szkoleniowa

Sala szkoleniowa to możliwość wynajęcia pomieszczenia na organizację spotkań, szkoleń, konferencji itp.

więcej