28.10.2014 Darmowe porady prawników!

1)  Doradztwo  przy    podejmowaniu    decyzji    w    procesach    biznesowych    
Doradztwo przy profilowaniu rynkowym produktu lub usługi, wskazówki dotyczące  prowadzenia negocjacji kluczowych umów, w tym w szczególności umów  inwestycyjnych.        
2)  Analiza ryzyk otoczenia w skali mikro i makro    
Pomoc w analizie potencjalnych ryzyk (prawnych, ekonomicznych, które mogą się  pojawić w  trakcie prowadzenia działalności), ich minimalizacja lub wyłączenie potencjalnych zagrożeń.    
3) Możliwości rozwoju podmiotu    
Analiza bieżącej sytuacji, pomoc w stworzeniu ścieżki rozwoju, która będzie najbezpieczniejsza z Państwa punktu widzenia.        
4) Konsultacje w wybranych dziedzinach prawa        
Pomoc przy wyborze  optymalnej formy prowadzenia działalności. Doradztwo  związane z  bieżącą obsługą przedsiębiorców, w  tym spółek prawa handlowego (prawo    gospodarcze,   handlowe, prawo pracy, jak również prawo  IT).   
5) Doradztwo z zakresu rachunkowości        
Przeprowadzamy  analizy due-­‐diligence, kontrola  poprawności rozliczeń księgowo-­podatkowych oraz weryfikacja poprawność rozliczeń dotacji,  w tym dotacji unijnych.        
6) Doradztwo  podatkowe (bieżące oraz planowanie podatkowe)
Doradztwo podatkowe obejmuje wybór bezpiecznej podatkowo, a zarazem optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (podatki pośrednie, bezpośrednie, rozliczanie transakcji międzynarodowych.

 

Zapraszamy do biura AIP AGH ul. Czarnowiejska 50b I piętro!

Porad udzielają wspólnicy i pracownicy krakowskiej Kancelarii Noesis http://noesis.com.pl/pl/