Powołanie Klubu Przedsiębiorcy AGH

Klub Przedsiębiorcy AGH ma za zadanie rozszerzyć współpracę świata nauki i biznesu. Wśród jego założeń jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelnią, a przedsiębiorcami będącymi absolwentami AGH, wspólne tworzenie programów praktyk i staży dla studentów w zgodzie z aktualnymi trendami na rynku pracy, a także tworzenie programów studiów we współpracy z przedstawicielami biznesu.