Dzień darmowych porad prawnych

1)  Doradztwo  przy    podejmowaniu    decyzji    w    procesach    biznesowych   

Doradztwo przy profilowaniu rynkowym produktu lub usługi, wskazówki dotyczące  prowadzenia negocjacji kluczowych umów, w tym w szczególności umów  inwestycyjnych.       

2)  Analiza ryzyk otoczenia w skali mikro i makro   

Pomoc w analizie potencjalnych ryzyk (prawnych, ekonomicznych, które mogą się  pojawić w  trakcie prowadzenia działalności), ich minimalizacja lub wyłączenie potencjalnych zagrożeń.   

3) Możliwości rozwoju podmiotu   

Analiza bieżącej sytuacji, pomoc w stworzeniu ścieżki rozwoju, która będzie najbezpieczniejsza z Państwa punktu widzenia.       

4) Konsultacje w wybranych dziedzinach prawa       

Pomoc przy wyborze  optymalnej formy prowadzenia działalności. Doradztwo  związane z  bieżącą obsługą przedsiębiorców, w  tym spółek prawa handlowego (prawo    gospodarcze,    handlowe, prawo pracy, jak również prawo  IT).  

5) Doradztwo z zakresu rachunkowości       

Przeprowadzamy  analizy due-­‐diligence, kontrola  poprawności rozliczeń księgowo-­podatkowych oraz weryfikacja poprawność rozliczeń dotacji,  w tym dotacji unijnych.       

6) Doradztwo  podatkowe (bieżące oraz planowanie podatkowe)

Doradztwo podatkowe obejmuje wybór bezpiecznej podatkowo, a zarazem optymalnej     formy  prowadzenia działalności gospodarczej (podatki pośrednie, bezpośrednie, rozliczanie transakcji międzynarodowych

Zapraszamy do biura AIP AGH ul. Czarnowiejska 50b I piętro!

Porad udzielają wspólnicy i pracownicy krakowskiej Kancelarii Noesis http://noesis.com.pl/pl/