Konkurs na partnerów projektu

W wyniku przeprowadzonego konkursu na Partnerów, wybrano następujące jednostki:

1. Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnegoi Administracji ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

3. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego S p. z o.o. Rynek 8/9 32-400 Myślenice

4. LGD Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina