Lider innowacji

Zaproszony przez Nas trener p. Kamil Kipiel zaprezentuje różne możliwości wykorzystania Waszego potencjału.

Jeżeli macie jakieś pomysły w temacie rozwoju Waszej Firmy, pracujecie nad innowacyjnym przedsięwzięciem lub o wdrożeniu takiego myślicie - ZAPRASZAMY!

SZKOLENIE JEST (oczywiście) BEZPŁATNE

Wejściówki?
Tak, są limitowane, więc wszyscy chętni są proszeni o info o swoim przybyciu na nasz adres mailowy (aip@agh.edu.pl), aby miejsca być pewnym.

Krótka notka o p. Kamilu
http://sldg.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/15-06-Kamil-Kipiel-notka.pdf

Tematyka,

Moduł 1 - Kapitał intelektualny vs innowacja

• Dobra intelektualne – najważniejsze informacje
• Know – how podstawą szacowania wartości przedsiębiorstw
• Sposoby na wycenę własności intelektualnej
• Przykłady dobrych uregulowań w obszarze obrotu własnością
intelektualną
• Cykl i rodzaje innowacji a faza rozwoju firmy
• Disruptive innovation
• Inteligentna specjalizacja – nowe pojęcie dla innowacyjnych
• Model biznesowy w projekcie innowacyjnym

Moduł 2 – Zarabianie na innowacjach – metody i formy komercjalizacji

• Komercjalizacja w praktyce i przepisach prawnych
• Podział ról w procesie wdrożeniowym (uczelnia, firma, instytucje
otoczenia)
• Ścieżki komercjalizacji – którą wybrać?
• Kooperacja B2B na linii nauka–przemysł – spółki uczelniane
• Dobre przykłady spółek odpryskowych

Moduł 3 – Projekt B+R+I – podstawa dla finansowania UE na lata 2014 –
2020

• Strategia innowacji,
• Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w firmie oraz
jednostce naukowej – prawa a obowiązki pracowników
• Elementy biznesplanu dla innowacyjnych projektów
• Umowa konsorcjum w zakresie projektów B+R+I
• Nowe opcje finansowania UE dla procesu komercjalizacji

Moduł 4 - Kapitały dla innowacyjnych przedsiębiorstw – nowe możliwości
• Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako źródło wsparcia
finansowego dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych (seed i
venture capital, anioły biznesu)
• Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – szanse dla
ciekawych projektów,
• Finansowanie branżowe, crowd-funding,
• Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych przedsiębiorstw (New
Connect).
• Fundusze UE dla inwestorów