Inkubacja

Inkubacja jest to wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstw od chwili rejestracji działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia przez nie stabilnej pozycji rynkowej.

W ramach inkubacji Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z następujących świadczeń:

  • Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu inkubacji;
  • Pomoc administracyjno – prawna, w tym pomoc w przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, porady prawne;
  • Prawo do korzystania ze stanowiska, sali konferencyjnej, linii telefonicznej i faksu w zakresie połączeń przychodzących, sprzętu biurowego oraz z zaplecza technicznego AGH;
  • Prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH”, pod warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy;
  • Obsługa sekretarska;
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje;
  • Pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej;
  • Miejsce na reklamę firmy na stronie internetowej AIP AGH;
  • Szkolenia m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy, zarządzania, autoprezentacji, marketingu etc.;
  • Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP AGH.

 

Umowa inkubacji może być łączona z innymi umowami – umową najmu powierzchni użytkowej oraz umową najmu skrytki adresowej.

 


Do pobrania