19 / 10 / 2010 - 6. Czy i w jaki sposób mogę zrezygnować z usług AIP AGH?


Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym wypowiedzeniem lub w każdym terminie za porozumieniem stron, pod warunkiem dokonania końcowych rozliczeń.