19 / 10 / 2010 - 4. Jak długo mogę korzystać z usług AIP AGH?


Okres trwania umowy inkubacji oraz umowy najmu powierzchni użytkowej to maksymalnie 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres inkubacji oraz najmu powierzchni użytkowej może zostać przedłużony.

 

Przedłużenie okresu inkubacji następuje na wniosek beneficjenta zaopiniowany przez Dyrektora AIP, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorującą AIP AGH.