19 / 10 / 2010 - 3. Jak długo trwa procedura przyjęcia do AIP AGH?


Ocena wniosku, od momentu jego wpłynięcia, trwa maksymalnie 3 dni robocze.