19 / 10 / 2010 - 2. Jak przystąpić do AIP AGH?


Nabór beneficjentów do AIP odbywa się na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków. Wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie AIP AGH lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z obowiązkiem późniejszego uzupełnienia podpisów.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Inkubatora.

W terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia wniosku Rada Nadzorująca AIP AGH dokonuje jego oceny.

Beneficjenci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc.

Osoby, których wnioski zostają przyjęte, rejestrują samodzielnie działalność gospodarczą, a następnie podpisują stosowną umowę (inkubacji, najmu powierzchni użytkowej bądź najmu skrytki adresowej). Osoba, której wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ma 14 dni na dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i dostarczenie go do AIP AGH.