7. Czy mogę zawiesić działalność w AIP AGH?

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej Beneficjent ma prawo ubiegać się o zawieszenie opłat z tytułu podpisanej umowy. Zawieszenie następuje na wniosek Beneficjenta zaakceptowany przez Dyrektora AIP AGH, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorującą. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 6 miesięcy.