Skrytka

Istnieje możliwość podania adresu AIP AGH jako adresu do korespondencji. Jest to oferta dla tych beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy zawrą umowę skrytki adresowej. W ramach prowadzenia skrytki adresowej inkubator odbiera wszelką korespondencję adresowaną do beneficjenta, za wyjątkiem przesyłek wartościowych lub innych wymagających potwierdzeń odbioru.


Do pobrania